Zoom Invest B.V.: Duurzaam en waardevast

Vanuit Zoom Invest B.V. ontstaan de initiatieven voor nieuwe bouwprojecten. In de initiatieffase wordt onderzoek gedaan naar bouwlocaties en worden haalbaarheidstudies gedaan naar de mogelijkheden.

 

Zit er bouw ontwikkel-potentie op een bepaalde locatie en geeft het haalbaarheidsonderzoek een positieve uitslag dan wordt de vervolgstap gemaakt.

Het verwerven van locaties en in overleg treden met de gemeente voor de eventuele bestemmingsplanwijziging en bouwvergunningsprocedure wordt opgestart.

Voor het project wordt de juiste architect geselecteerd om tot het gewenste ontwerp te komen.

Is het een vastgoedobject voor de verhuur dan blijft het gehele project onder supervisie van Zoom Invest B.V. die de complete huurovereenkomsten regelt en in de meeste gevallen als eigenaar van het betreffende project in beeld blijft.

Wordt het een vastgoedproject voor de verkoop dan komt in de meeste gevallen Zoom Invest Projectontwikkeling B.V. in beeld die het vastgoedobject realiseert en de gehele verkoop verzorgt.