Zoom Invest: Visie, creativiteit en daadkracht

Zoom Invest ontwikkelt bouwprojecten op het gebied van werken, wonen en winkelen. Door de hechte samenwerking met specialisten hebben we alles bij de hand om elk type bouwproject snel en efficiënt te realiseren, van tekentafel tot oplevering. Zo verwerven we locaties, regelen bestemmingsplanwijzigingen in overleg met de gemeente en zorgen voor de juiste architect.

 

Geïnspireerde visie, gedegen aanpak

Of het nu gaat om wonen, werken of winkelen: in een gebouw behoren mensen zich thuis te voelen. En een goed gebouw voegt iets toe op het gebeid van woongenot,werkklimaat en architectuur. Wie dergelijke gebouwen wil realiseren, moet beschikken over visie, creativiteit en daadkracht. Zoom Invest heeft dat allemaal in huis. Voor ons begint de ontwikkeling van een project met goed kijken naar de locatie en goed luisteren naar de toekomstige gebruikers. Gericht marktonderzoek levert informatie op, waarmee we de plannen gestructureerd kunnen vormgeven. Daarbij staan altijd de gebruikerswensen voorop, en is een hoog kwaliteitsniveau het uitgangspunt.

Vervolgens zoeken we de juiste architect, passend bij het plan-idee. Ligt het ontwerp eenmaal op tafel, dan vindt een gedegen haalbaarheidsonderzoek plaats. De diverse bouwfasen worden daarna volgens een strakke planning doorlopen, waarbij we ervoor zorgen nauw contact te houden met overheden en eindgebruikers. Zo schept Zoom Invest het juiste klimaat om een bouwproject optimaal te ontwikkelen.

Vanzelfsprekend besteden we veel zorg aan de kwaliteit van de gebouwen. Die dienen voor de gebruiker eenvoudig te onderhouden zijn, indien mogelijk flexibel indeelbaar, of ook voor andere functies geschikt.
Steeds is het doel een duurzaam gebouw neer te zetten, waarnaar de eindgebruiker geen omkijken heeft en dat in de toekomst zijn waarde zal behouden.

 

Breed spectrum

Zoom Invest verzorgt projectontwikkeling binnen een zeer breed spectrum, waarbij het accent ligt op bedrijfspanden. Van bedrijfsverzamelgebouwen en winkelpanden tot volledige werkplaatsen met kantoorvoorzieningen: eigenlijk is er geen accommodatie te noemen die we niet kunnen ontwikkelen en opleveren.

 

Management & Advies

Zoom Invest heeft naast de activiteiten op het gebied van projectontwikkeling ook de disciplines Management en Advies in huis. Door de zeer ruime ervaring opgedaan uit de aannemerij en projectontwikkeling is Zoom Invest de uitgelezen partner als het gaat om advies omtrent bouwkundige projecten en management-ondersteunende activiteiten.

 

Koop en huur

Zoom Invest biedt ook interessante mogelijkheden voor ondernemingen die zich in Bergen op Zoom of omgeving willen vestigen, en die op zoek zijn naar een koop- of huurhuisvesting.

Maar of u nu wilt kopen of huren en om welk type bouwproject ‘t ook gaat: we realiseren het snel, efficiënt en geheel volgens uw wensen. En dan nemen we u ook nog eens de tijd­rovende rompslomp van de ambtelijke procedures uit handen. Om kort te gaan: Zoom Invest het werk, de klant de sleutel.